Data centri

SBB Telepark Data Centar

Moderni data centri projektovani i izgrađeni po savremenim svetskim standardima, predstavljaju bazične infrastrukturne objekte za tehnološki smeštaj IT opreme korisnika. Kroz fleksibilne Telehousing servise korisnici mogu koristiti rek ili više rekova, pa sve do posebnih server sala izgrađenih po specifičnim potrebama.

Novi data centar SBB-a u Beogradu zadovoljava Tier III standarde pouzdanosti data centara kojim se garantuje raspoloživost servisa od 99,982%. Pored toga, u okviru grupacije na raspolaganju su data centri u Sarajevu i Ljubljani, čime je omogućena georedundantnost servisa uz korišcenje SBB regionalne mrežne infrastrukture.

Osnovne karakteristike telehousing usluge u SBB Data centrima su:

 • Tier III pouzdanost podsistema napajanja i klimatizacije. 99,982% raspoloživost sistema.
 • Dizel agregat od 1.6 MW
 • Redudantni UPS uređaji u n+1 konfiguraciji
 • Dual napajanje UPS uređaja, dual napajanje mašinske opreme i IT opreme
 • "Free cooling" i "mixed mode cooling" sistemi klimatizacije
 • Dualni razvod vode, n+1 zaštita spoljnih i unutrašnjih jedinica sistema
 • Dupli antistatic pod
 • Nezavisno vođenje energetskih kablova i kablova strukturnog kablovskog sistema.
 • Sistem za dojavu i gašenje požara gasom
 • Redundatno povezivanje na telekomunikacionu infrastrukturu i višestruke veze ka međunarodnim internet čvorištima
 • Carrier neutral politika
 • Meet me room koncept lokalnog medjupovezivanja između korisnika data centra i provajdera servisa
 • Obezbeđen namenski prostor za osoblje korisnika
 • Mogućnost private patchnig opcije sa server sobom korisinika
 • Profesionalno fizičko-tehničko obezbeđenje 24/7/365
 • IP video nadzor koji pokriva prostor i unutar i oko samog objekta

Oko svih detalja i uslova korišćenja DATA CENTRA pozovite direktno naše menadžere prodaje na +381 11 3010550, ili nas kontaktirajte putem e-mail forme.

Centrala: +381 11 3010 500
info@eunet.co.rs

Podrška: 0700 600 500
podrska@eunet.co.rs


Zakažite sastanak

Postavite pitanje
Kontakt
Ime i prezime
Email adresa
Telefon
Vaše pitanje
 

Otvorite tiket

Vaš servis
Ime i prezime
Korisničko ime (opciono)
Email
Telefon
Opis problema
 
Odustani