Namenski serveri

Specifikacija servera

Mesečni zakup namenskog servera obuhvata:

 • zakup hardvera
 • korišćenje fiksne javne IP adrese
 • priključak na 100Mbps ili 1Gbps port
 • korišćenje internet linka sa uključenim srednjim mesečnim protokom (u zavisnosti od modela)
 • uvid u protok ostvarenog Internet saobraćaja kroz veb-interfejs
 • brzu intervenciju u slučaju kvara hardvera
 • tehnička podrška

Setup obuhvata:

 • instalaciju operativnog sistema i podešavanje osnovnih servisa
 • inicijalno podešavanje firewalla, na osnovu specifikacije koju je klijent dostavio
 • postavljanje servera u orman
 • povezivanje na Internet

Ukoliko odaberete opciju zakupa servera uz avansnu uplatu na godišnjem nivou (ili na duži period) ostvarujete pravo na popust. Za više informacija o uslovima plaćanja i popustima, kontaktrajte nas putem e-mail formulara ili telefonom na broj +381 11 3010 500.

Specifikacija softvera Windows

U okviru prve instalacije namenskog servera (setup) sa Microsoft Windows serverom, u zavisnosti od vaših želja i potreba uključene su sledeće standardne instalacije i podešavanja:

- Instalacija jedne od sledećih verzija operativnog sistema:

 • Microsoft Windows Server 2012 R2 / 2012 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2012 R2 / 2012 Datacentar Edition
 • Microsoft Windows Web Server 2008 / 2008 R2
 • Microsoft Windows Server 2008 / 2008 R2 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2008 / 2008 R2 Enterprise Edition

- Podešavanje servisa uključenih u operativni sistem:

 • Internet Information Server
 • Terminal Services
 • Active Directory
 • Domain Name System (DNS)
 • Hyper-V
 • Windows Firewall

- Instalacija Service Packova i dodatnih sigurnosnih zakrpa

Instaliranje i podešavanje dodatnog softvera

(na zahtev, nije uključeno u osnovnu cenu)

 • Microsoft SQL Server
 • Microsoft Exchange Server

Ukoliko imate potrebe za korišćenjem još nekog standardnog softvera, možemo vam pružiti dodatne informacije o mogućnostima instalacije.

Napomena: U cenu instalacija nisu uračunate cene za instalaciju ostalog Microsoft softvera, kao ni cene ostalih licenci za Microsoft softver. U skladu sa politikom SBB-a, instalirani Microsoft softver na serveru mora biti licenciran, te pružamo pogodnost iznajmljivanja tj. mesečnog zakupa Microsoft licenci kroz SBB SPLA Ugovor (Service Provider Licence Agreement) koji svim zainteresovanim licima, po povoljnim uslovima, obezbeđuje pravo na korišćenje legalnog softvera bez velikog ulaganja. Ukoliko posedujete svoje Microsoft licence (sem Windows OS) na kojima je uključen SA (Software Assurance) možete ih iskoristiti na zakupljenom virtuelnom serveru kroz Licence Mobility program.

Linux namenski serveri

Na sve EUnet Linux namenske servere standardno instaliramo sledeći softver:

 • operativni sistem (sa osnovnim paketima): Ubuntu, Fedora Core, CentOS ili Debian
 • Apache Web Server
 • PHP
 • baza podataka: MySQL ili PostgreSQL
 • Proftpd ili Vsftpd
 • SSH
 • phpMyAdmin

U slučaju da vam je potrebno da na zakupljenom namenskom serveru koristite specifičan softver, EUnet će vam, ukoliko za to postoje uslovi, ponuditi nabavku traženog softvera i/ili pomoć pri njegovoj instalaciji. Za više detalja, kao i za informacije o cenama, možete se obratiti EUnet prodaji.

Centrala: +381 11 3010 500
info@eunet.co.rs

Podrška: 0700 600 500
podrska@eunet.co.rs


Zakažite sastanak

Postavite pitanje
Kontakt
Ime i prezime
Email adresa
Telefon
Vaše pitanje
 

Otvorite tiket

Vaš servis
Ime i prezime
Korisničko ime (opciono)
Email
Telefon
Opis problema
 
Odustani