Exchange Mail Hosting

Uslovi korišćenja Mail Exchange Hosting servisa

Tumačenje pojmova

 • "Ovlašćeni korisnik" označava svakoga kome Naručilac usluge dozvoli korišćenje usluge.
 • "Provajder" je kompanija  SBB  d.o.o, Bulevar Peka Dapčevića 19, 11010 Beograd, Srbija.
 • "Ugovor" označava ovaj sporazum, odnosno uslove korišćenja i online formular za naručivanje servisa kroz koji korisnik pristaje na uslove korišćenja.
 • "Korisnik" i "Naručilac" označavaju lice navedeno u formularu i svakoga ko se pojavljuje pred  SBB-om sa dozvolom od strane tog lica.
 • "Internet" označava globalnu mrežu za prenos podataka koja se sastoji od međusobno povezanih mreža pomoću TCP / IP protokola.
 • "Usluga" označava usluge registracije domena, web hostinga, elektronske pošte, kao i bilo koje druge povezane sa ovim ili pomoćne usluge koje pruža SBB.
 • "Osnovna mesečna naknada po poštanskom sandučetu" označava standardno naplaćivanje po poštanskom sandučetu kao što je opisano na cenovniku uključujući popuste koji se primenjuju za veći broj naloga.
 • "Prostor za skladištenje" podrazumeva ukupan prostor koji se koristi za sve poštanske sandučiće i javne direktorijume za određeni nalog.
 • "Nalog" označava korisnika usluge. Ovo može biti jedan ili više poštanskih sandučića i korisnika.
 • "Administrator korisnika" označava jednog korisnika po nalogu koji ima ovlašćenja da pristupi Kontrolnom panelu, kako bi, izmenio ili otkazao servis.

Trajanje

Ovaj Ugovor stupa na snagu od datuma ispunjavanja procesa online registracije i traje do raskida u skladu sa ovim Ugovorom.

Pružanja usluge

 • SBB će korisniku pružiti usluge u skladu sa uslovima ovog ugovora.
 • SBB zadržava pravo da povremeno promeni tehničku specifikaciju usluge ili obustavi pružanje usluge zbog održavanja ili neke vanredne situacije.
 • Korisnik je odgovoran za obezbeđivanje odgovarajućeg računarskog hardvera i softvera, kao i telekomunikacione opreme i usluge neophodne za pristup i korišćenje  SBB  usluga. Ovaj Ugovor ne obuhvata pružanje telekomunikacionih usluga neophodnih za povezivanje na servis ili za pristup Internetu.
 • Korisnik je odgovoran za dela i propuste svih ovlašćenih korisnika koji koriste Uslugu. Takodje, odgovoran je za svaki propust od strane bilo kog korisnika u kršenju pravila i uslova ovog ugovora.

Bezbednost

 • Korisnik je odgovoran za bezbednost i adekvatno korišćenje svih korisničkih imena i lozinki koje se koriste za usluge  SBB-a  (uključujući i redovnu promenu lozinke) i mora da preduzme sve neophodne korake kako bi se osigurala poverljivost, sigurnost, pravilno korišćenje i neotkrivanje istih neovlašćenim licima.
 • Korisnik mora odmah da obavesti  SBB  ako postoji bilo kakav razlog da se veruje da je korisničko ime ili lozinka poznata ili će verovatno postati poznata nekome ko nije ovlašćen da je koristi ili ko je koristi ili će je verovatno koristiti na neovlašćen način.
 • SBB zadržava pravo da suspenduje korisničko ime i lozinku za pristup servisu ako u bilo kom trenutku smatra da postoji ili će verovatno doći do kršenja bezbednosti.
 • SBB zadržava pravo da po sopstvenom nahođenju od korisnika zahteva promenu bilo koje ili svih lozinki koje se koriste od strane korisnika u vezi sa Uslugom.
 • Korisnik mora odmah da obavesti  SBB  o svim promenama podataka o korisniku u odnosu na one koji su dobijeni prilikom registracije za uslugu.

Upotreba usluge

 • Usluga od strane korisnika ili autorizovanog korisnika ne sme da bude koršćena:
 • Lažno, u vezi sa krivičnim delom, ili na drugi način protivzakonito; 
 • za slanje, primanje, Upload, Download, korišćenje ili ponovljano korišćenje bilo koje informacije ili materijala koji je uvredljiv, nepristojan, klevetnički ili preteće, ili u suprotnosti sa poverenjem, autorskim pravom, zaštitnim znakom, patentom, privatnošću ili bilo kojim drugim pravom; 
 • za izazivanje neprijatnosti, neugodnosti ili nepotrebne anksioznosti; 
 • za svesno ili bezobzirno prenošenje elektronskog materijala (uključujući viruse) kroz usluge koje će izazvati ili je verovatno da će izazvati štetu ili povrede, u bilo kom stepenu, na računarskim sistemima u vlasništvu SBB-a ili drugih korisnika Interneta; 
 • za slanje ili obezbeđivanje neželjenog reklamnog ili promotivnog materijala, ili za primanje odgovora na bilo kakve neželjene reklame ili promotivne materijale poslate ili korišćene kroz servis od bilo koje treće strane ili 
 • sve osim u skladu sa prihvatljivim smernicama upotrebe povezanih mreža.
 • Korisnik ne sme da koristi korisničko ime ili pseudonim koji krši prava bilo kog lica u skladu sa odgovarajućim zaštitnim znakom ili nazivom.  SBB  zadržava pravo da zahteva od korisnika da izabere zamenu korisničkog imena ili pseudonima i može da ili odbije da pruži ili suspenduje uslugu ako, po mišljenju SBB-a, postoje razumne osnove da  SBB  veruje da je korisničko ime ili pseudonim korišćeno, ili je verovatno da će biti korišćeno za nepoštene svrhe, uvredljivo, klevetničko, nepristojno, ili za kršenje prava intelektualne svojine bilo koje osobe ili sličnih prava.
 • Ako je korisnik, ovlašćeni korisnik ili bilo ko drugi, sa ili bez znanja ili odobrenja korisnika, koristio usluge protivno gore navedenim stavovima  SBB  to može tretirati kao materijalno kršenje ovog ugovora i zahtevati nadoknadu.
 • Ako SBB  utvrdi da korisnik servis koristi za bulk e-mail distribuciju i/ili pravi preveliki protok za bulk e-mail distribuciju, SBB zadržava pravo da:
 • odmah suspenduje nalog korisnika koji mora da dobije SBB-ovo pismeno odobrenje za slanje 
 • nametne dodatne troškove za visoku upotrebu protoka. 
 • prekine ugovor sa korisnikom zbog ponavljanja prestupa.

Raspodela prostora

 • Veličina poštanskog sandučeta nije ograničena po podrazumevanoj vrednosti. Administrator naloga može ograničiti pojedinačno veličine poštanskih sandučica preko kontrolnog panela. 
 • Prostor koji se koristi od strane korisnika je zbir prostora koji se koristi za taj nalog za sve poštanske sandučiće i direktorijume. Tako nalog sa 10 poštanskih sandučica ima 10x 4GB (40 GB), ukupan prostor po podrazumevanoj vrednosti. 
 • Korisnicima koji žele da povećaju svoj ukupan prostor sredinom obračunskog perioda to će biti fakturisano proporcionalno u sledećem mesečnom obračunu. Tako da, ukoliko korisnik plaća uslugu na 6 meseci i nakon prvog meseca želi da uveća svoj prostor za skladištenje,  dobiće fakturu za doplatu dodatnog prostora do 6. meseca.

Migracija podataka

 • Ako je SBB angažovan da izvrši migraciju postojećih podataka korisnika u Exchange naloge, usluga administracije se može dodatno naplatiti. To će biti odlučeno od slučaja do slučaja pa nas kontaktirajte za više detalja. Ako se nakon razmatranja vašeg konkretnog slučaja proceni da takva usluga treba da se naplati, takva usluga biće naplaćena po našoj uobičajenoj tarifi i uzeće se u obzir stvarno vreme naših Exchange sistem administratora provedeno za planiranje i prenos podataka.
 • Korisnik će dobiti fiksnu ponudu za migraciju na osnovu gorepomenutih cena koje će biti predstavljene od strane prodavca za određeni nalog. Zvanično odobravanje ovakve usluge je neophodno od osobe zadužene za nalog i pre nego što se migracija započne.
 • Klijenti će uvek dobiti besplatne savete o sopstvenom obavljanju migracije.

Uslovi plaćanja

 • Korisnik pristaje na obavezu da plati za pružene usluge  SBB-u po tekućim cenama objavljenim u cenovniku.  SBB  može da izmeni svoje cene s vremena na vreme i o tome će putem e-maila (na mail administratora naloga) obavestiti sve postojeće korisnike.
 • Ako Korisnik pristaje da plaća na pola godine ili godinu unapred za osnovne mesečne troškove, korisnik će dobiti 5% ili 10% popusta na osnovne mesečne troškove mailbox-a.
 • Korisnik se obavezuje da će uslugu plaćati SBB-u u roku od 7 dana od dana prijema računa za dodatne troškove ostvarene tokom prethodnog meseca.
 • Korisnik prihvata da se ne mogu preduzimati akcije u vezi sa aktiviranjem naloga ili dodatnim uslugama dok  SBB  prethodno ne evidentira uplatu.
 • Novi poštanski sandučići otvoreni od strane korisničkog administratora preko online kontrolnog panela podležu naplati za minimalno 30 dana.
 • Ukoliko korisnik želi da smanji broj poštanskih sandučića ispod broja navedenih u originalnoj narudžbenici, SBB mora biti obavešten 30 dana unapred u pisanom obliku ili putem faksa, obavezno na memorandumu autorizovanog za nalog.

Odšteta

 • Korisnik se ovim slaže da će nadoknaditi štetu i da će zastititi  SBB  od bilo kakve tužbe trećeg lice koja rezultira usled korišćenja usluge ili korisnika u pogledu svih gubitaka, troškova, radnji, postupaka, tvrdnji, štete, troškova (uključujući pravne troškove) ili obaveza, koje su se dogodile ili nastale u  SBB-u kao posledica kršenja ili nepoštovanja ugovora od strane korisnika.
 • Korisnik je dužan da plaća sve troškove, štetu, nagrade, naknade (uključujući razumne pravne troškove) i presude protiv  SBB-a koje proizilaze iz gore navedenih zahteva i da obezbedi  SBB-u obaveštenje o takvoj tvrdnji, kao puno ovlašćenje da se brani, dogovara ili reši takve tvrdnje i neophodnu pomoć za odbranu od takvih tvrdnji, isključivo o trošku korisnika.
 • Ovaj član ostaje na snazi tri godine po prestanku važenja ovog Ugovora.

Poverljivost

 •  SBB će zadržati u tajnosti sve informacije koje dobije od korisnika prilikom registracije za uslugu ili na drugi način po osnovu ovog Ugovora i neće otkriti te informacije bilo kojoj osobi (osim svojim zaposlenim, izvođačima ili profesionalnim savetnicima, odnosno zaposlenim spoljnim saradnicima  SBB-a koji treba da znaju informacije) bez saglasnosti korisnika. Ovaj stav se neće primenjivati na:
 • bilo kakve informacije koje su objavljene osim kršenjem ovog ugovora; 
 • informacije legalno u posedu primaoca pre obelodanjivanja po osnovu ovog Ugovora; 
 • informacije dobijene od trećih strana koje su slobodne da ih otkriju; 
 • informacije koje se traže stranci da ih otkrije i ako to ne uradi, može se zakonom zahtevati da to učini, ili 
 • informacije koje su date od strane  SBB-a u anonimnoj, ne-personalnoj formi pre otkrivanja.
 • Ovaj stav će ostati na snazi 2 godine po prestanku važenja ovog Ugovora.

Ograničenje odgovornosti

 • SBB će obezbediti najviši kvalitet usluge uz razumne garancije. Tehnički je neizvodljivo da se bilo koja usluga pruži bez greske, što ni  SBB   ne može izvesti. Međutim,  SBB  će uložiti maksimalne napore da popravi prijavljene kvarove čim pre.
 • SBB prihvata neograničenu odgovornost za lične povrede iz nemara.
 • SBB nije odgovoran korisniku, bilo u ugovoru, deliktu (uključujući nemar) ili na drugi način za direktan ili indirektan gubitak profita, poslovne ili očekivane uštede, niti za bilo kakve posredne ili posledične gubitke ili štetu, ili za uništavanje podataka.
 • SBB-ova odgovornost ka korisniku u ugovoru, deliktu (uključujući nemar) ili na drugi način u vezi sa ovim Ugovorom je ograničena na plaćeni iznos korisnika za servis u periodu od dvanaest meseci.
 • SBB isključuje svaku odgovornost bilo koje vrste u odnosu na bilo koji materijal na Internetu, kome se može pristupiti pomoću usluge i nije odgovoran na bilo koji način za bilo koju robu (uključujući i softver) ili usluge trećih strana koje se reklamiraju, prodajaju ili su na drugi način dostupne putem usluge ili na Internetu.
 • SBB ne odgovara korisniku po ugovoru, deliktu (uključujući nemar) ili na drugi način za dela ili propuste drugih pružaoca telekomunikacionih i Internet usluga (uključujući registraciju imena domena), ili za greške ili propuste njihove opreme.
 • Svaka odredba ovog Ugovora, isključujući ili ograničavajući odgovornost, funkcioniše odvojeno. Ako se bilo koji deo smatra nerazumnim ili neprimenjivim od strane suda, ostali delovi će nastaviti da se primenjuju.

Situacije na koje SBB ne može da utiče

Ako SBB nije u mogućnosti da izvrši bilo koju obavezu iz ovog Ugovora zbog situacija na koje ne može da utiče, kao što su munje, poplave, izuzetno teški vremenski uslovi, požari, eksplozije, rat, građanski nemiri, industrijski sporovi (bez obzira da li uključuju zaposlene ili ne), ili akti lokalne ili centralne vlade ili drugog nadležnog organa, ili događaji izvan razumne kontrole  SBB- ovih dobavljača, SBB neće imati nikakvu odgovornost za to neizvršavanje.

Imena domena

 • Korisnik potvrđuje i garantuje da je vlasnik, odnosno da je propisno ovlašćen od strane vlasnika, da koristi bilo koji znak ili ime traženo da bude ime korisnika.
 • Korisnik potvrđuje da SBB ne može da garantuje da će bilo koje ime  na zahtev korisnika biti na raspolaganju ili odobreno za upotrebu.
 • SBB ima pravo da zahteva od korisnika da izabere izmenu za ime i može da obustavi servis ako, po mišljenju SBB-a, postoje razumne osnove da  SBB  veruje da je korisnikov trenutni izbor imena, ili je verovatno da će biti, u suprotnosti sa odredbama ovog Ugovora i zakonom.
 • Ako usluga obuhvata registraciju imena Internet domena Korisnik prihvata i slaže se da:
 • SBBne tvrdi i ne garantuje da će bilo koje ime domena koje se primenjuje od strane korisnika ili u njegovo ime biti registrovano kao traženo ime ili će moći da se registruje ili da korišćenjem tih domena koje ne narušava bilo koja prava treće strane. Shodno tome, korisnik ne treba da preduzme nikakvu akciju u pogledu svog zahteva za ime domena dok ne bude obavešten da je traženo ime domena registrovano i  SBB  neće biti odgovoran za bilo kakve radnje te vrste preduzete od strane korisnika. 
 • Registracija domena i njegovo tekuće korišćenje od strane korisnika podleže uslovima korišćenja relevantnih imenovanih organa i korisnik se obavezuje  SBB-u da će se ponašati u skladu sa tim uslovima. Korisnik se ovim neopozivo odriče bilo kakvih potraživanja koje može imati protiv SBB-a zbog bilo koje odluke imenovanog organa koji odbija da registruje ime domena i, bez ograničenja, Korisnik potvrđuje i prihvata da će refundi za registraciju domena biti dati uz diskreciju  SBB  menadžmenta. 
 • SBB ne prihvata nikakvu odgovornost u pogledu upotrebe imena domena od strane korisnika i svaki spor između korisnika i bilo kog drugog pojedinca ili organizacije u vezi imena domena mora da se reši između zainteresovanih strana i  SBB  neće nikakvu ulogu u bilo kom takvom sporu.  SBB   zadržava pravo, da kada postane svestan takvih sporova u vezi imena domena, po sopstvenom nahođenju i bez davanja bilo kog razloga, ili obustavi ili otkaže odgovarajuće usluge koje su u vezi sa imenom domena, i / ili da da informaciju odgovarajućem organu, ukoliko to smatra neophodnim. 
 • Svaka IP adresa koju  SBB  dodeljuje korisniku u svakom trenutku ostaju isključivo vlasništvo  SBB-a i korisnik će imati neprenosivu dozvolu da koriste tu adresu za vreme trajanja ovog Ugovora. Ako se ovaj Ugovor raskine iz bilo kog razloga, korisnička licenca za korišćenje adrese Internet protokola će automatski biti ukinuta i nakon toga se neće koristiti ta adresa.
 • Bez obzira na gorenavedeno, izričito je prihvaceno i dogovoreno od strane korisnika i  SBB-a prihvatanje inkorporiranja ICANN-ove (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) politike sporova za jedinstvene domene u ovaj sporazum i pravno je obavezujuća za korisnike i  SBB u vezi sa svim registracijama .com, net, i org.top domena najvišeg nivoa.

Raskid ugovora

 • Svaka ugovorna strana ima pravo da raskine Ugovor u slučaju neispunjenja ugovorenih obaveza druge ugovorne strane, uz otkazni rok od 30 dana o čemu su obe strane dužne da obaveštenje upute pisanim putem.
 • Izuzev u slučaju iz stava 1. ovog člana Korisnik ima pravo da jednostrano otkaže Ugovor SBB-u tek nakon isteka prvog ugovorenog perioda, uz otkazni rok od 90 dana, o čemu je dužan da obavesti SBB pisanim putem.
 • Provajder zadržava pravo da jednostrano otkaže Ugovor Korisniku u bilo kom trenutku, uz otkazni rok od 90 dana, o čemu je dužan da obavesti Korisnika pisanim putem.
 • Ukoliko dnevni protok informacija između Korisnika i Provajdera postane takav da ugrožava funkcionisanje mreže Provajdera i rad ostalih korisnika Provajdera, kao i ako oprema korisnika negativno utiče na opremu Provajdera ili drugih korisnika Provajdera, Provajder će Korisnika o tome obavestiti uz upozorenje da će biti suspendovan u roku od 24 časa ukoliko problem ne otkloni. Ukoliko Korisnik ne prihvati date instrukcije u dogovorenom roku, Provajder ima pravo da korišćenje usluge suspenduje maksimalno do 10 dana, a potom i jednostrano otkaže Ugovor bez otkaznog roka ako Korisnik u međuvremenu ne uspostavi ispravno funkcionisanje svoje opreme i dnevni protok informacija dovede u mere prihvatljive za Provajdera.
 • Obaveštenje pisanim putem se u svim slučajevima otkaza ugovora isključivo smatra dopis na memorandumu firme, pečatiran i potpisan od strane ovlašćene osobe ili ako je fizičko lice potpisnik ugovora uz kopiju lične karte.
 • U svim slučajevima otkaza ili raskida ovog Ugovora, bez obzira na osnov, Korisnik je dužan da izmiri sve neisplaćene iznose naknade u skladu sa odredbama ovog Ugovora.
 • Ugovor može da se raskine i prestane da važi u bilo kom trenutku u slučaju pokretanja stečaja, likvidacije i drugog sličnog postupka koji može dovesti do prestanka rada jedne od ugovorenih strana, ili danom gubitka dozvole za obavljanje delatnosti.

Promene u ugovoru

SBB može da promeni uslove ovog ugovora u bilo kom trenutku uz prethodno obaveštenje korisnika 30 dana ranije.

Obaveštenja

Komunikacija ili obaveštavanje ugovornih strana po svim pitanjima bitnim za sprovođenje ovog Ugovora vršiće se isključivo u pismenoj formi, sa kojom se izjednačuje i slanje obaveštenja putem elektronske pošte i objave na web sajtu Provajdera, izuzev u slučajevima promene naknade, najave raskida i promene uslova ugovora.

Smatraće se da je obaveštenje putem elektronske pošte dostavljeno Korisniku onog dana kada je poslato na email adresu koja je naznačena za te potrebe.

Nadležnost i merodavno pravo

Sporove po ovom Ugovoru ugovorne strane će rešavati sporazumno, a u slučaju da to nije moguće, primenjuje se stvarna nadležnost suda u Beogradu.

Centrala: +381 11 3010 500
info@eunet.co.rs

Podrška: 0700 600 500
podrska@eunet.co.rs


Zakažite sastanak

Postavite pitanje
Kontakt
Ime i prezime
Email adresa
Telefon
Vaše pitanje
 

Otvorite tiket

Vaš servis
Ime i prezime
Korisničko ime (opciono)
Email
Telefon
Opis problema
 
Odustani