Uslovi registracije

Kako se štite nazivi RS domena?

Sigurnosna rešenja koja onemogućavaju sajber napade radi "krađe" naziva domena zasnovana su na zaključavanju kritičnih operacija nad zaštićenim nazivima domena. Postoje tri nivoa zaštite:

 • Siguran režim (tzv. Secure Mod) - obavlja se na strani ovlašćenog registra. Za svaku kritičnu promenu podataka o domenu (promena DNS servera, uključivanje punog prikaza podataka u WHOIS-u, izmena podataka o administrativnom kontaktu ...) zahteva se potvrda administrativnog kontakta za domen
 • Zaključavanje na strani klijenta (tzv. Client Side Lock ili Registrar Lock) – obavlja se na strani ovlašćenog registra i podrazumeva zabranu svih izmena nad domenom koji se nalazi u ovom statusu, osim produženja registracije
 • Zaključavanje na strani registra (tzv. Registry Lock) – pruža najviši bezbednosni nivo, jer svaki zahtev za izmenama nad domenima za koje je aktivirano zaključavanje na nivou registra podrazumeva ručnu proveru autentičnosti zahteva, što praktično eliminiše mogućnost zloupotrebe i "krađe" domena

Zaključavanje na strani registra je nivo zaštite koji sprovodi RNIDS, a zahtevi za aktiviranje i isključivanje ove usluge se podnose posredstvom ovlašćenog registra. Zahtev treba da sadrži sledeće obavezne elemente:

 • Naziv domena za koji se aktivira usluga
 • Naziv ili ime i prezime korisnika (registranta) naziva domena
 • Podatke tri kontakt osobe koje su ovlašćene za davanje odobrenja u slučaju podnošenja zahteva za privremenu ili trajnu deaktivaciju usluge. Podaci moraju da sadrže ime i prezime osobe, adresu e-pošte i broj telefona.

U nastavku je sažeta verzija postupka za zaključavanje naziva domena na nivou registra:

Deaktiviranje usluge podrazumea manuelnu proveru od strane RNIDS-a i obavlja se isključivo na nivou pisanog zahteva registranta naziva domena, koji se podnosi posredstvom ovlašćenog registra i sadrži:

 • Nazive domena za koje je potrebno deaktivirati uslugu
 • Brstu deaktivacije koja se zahteva (privremena ili trajna)
 • Naziv ili ime i prezime i svojeručni ili elektronski potpis ovlašćenog lica ili registranta

Procedura deaktiviranja se sastoji od dva nivoa provere zahteva:

 • Nakon podnošenja zahteva za "otključavanje" domena, na adrese e-pošte kontakata navedenih prilikom aktiviranja usluge, šalju se poruke (e-mailovi) za potvrdu zahteva. Potrebno je da najmanje dva od tri delegirana kontakta daju saglasnost za "otključavanje" domena.
 • RNIDS, nakon uspešno dobijenih saglasnosti iz prethodne faze, telefonskim putem kontaktira osobe koje su dale saglasnost, radi dodatne provere. Tek nakon dobijene telefonske potvrde tih kontakata, usluga biva deaktivirana.

Usluga zaključavanja naziva domena na nivou registra (tzv. Registry Lock), na period od jedne godine iznosi 8.400 dinara (u cenu nije uključen PDV).

Ukoliko ste zainteresovani za bilo koji od tri nivoa zaštite naziva domena, budite slobodni da nas kontaktirate slanjem e-maila.

Centrala: +381 11 3010 500
info@eunet.co.rs

Podrška: 0700 600 500
podrska@eunet.co.rs


Zakažite sastanak

Postavite pitanje
Kontakt
Ime i prezime
Email adresa
Telefon
Vaše pitanje
 

Otvorite tiket

Vaš servis
Ime i prezime
Korisničko ime (opciono)
Email
Telefon
Opis problema
 
Odustani