Podrška

Cloud tehnička podrška

Stručni saveti i podrška EUnet inženjera su korisnicima uvek na raspolaganju. Kako bi naši korisnici bili u mogućnosti da na jednostavan i pouzdan način upravljaju svojom Cloud infrastrukturom, stručnjaci kompanije EUnet su razvili jedinstveni proizvod u regionu, EUnet Cloud Control Panel (CCP).

Cloud Control Panel (CCP)

Korišćenjem Cloud Control Panel-a imate mogućnost pregleda i podešavanja raznih parametara vaših servera, kao i samostalno upravljanje resursima servera:

 • instant povećanje ili smanjenje procesorske snage (CPU)
 • instant povećanje ili smanjenje radne memorije (RAM)
 • instant povećanje disk zauzeća (HDD)
 • instant kreiranje novih servera i aplikacija
 • reboot servera
 • pokretanje ili stopiranje aplikacija
 • izveštaje o potrošnji
 • podešavanje parametara (hostname, izmena password-a, DNS-a...).

Detaljno uputstvo za EUnet Cloud Control Panel možete preuzeti u PDF formatu.

Za pristup kontrolnom panelu koristite https://cp.gridhosting.rs. Ukoliko ste zagubili parametre za pristup, kontaktirajte sluzbu administracije putem telefona +381 11 3010 500 ili putem E-mail forme.

Osnovni nivo podrške uključen u cenu paketa podrazumeva brigu o samoj funkcionalnosti servera na kojima se nalaze virtuelne mašine i CCP, kao i osnovnu analizu i identifikaciju problema u radu. Premium nivo podrške se dodatno naplaćuje i podrazumeva intervencije naših administratora i tehničara na osnovu zahteva korisnika.

U zahtevu za bilo koji nivo asistencije od strane EUnet tehničke podrške na Cloud platformi, neophodno je da korisnik dostavi i svoj Customer Code bez koga zahtev ne može biti prihvaćen.

EUnet neće preduzimati bilo kakve aktivnosti, koje se dodatno tarifiraju, bez eksplicitnog zahteva ili odobrenja korisnika, izuzev u hitnim situacijama kada je apsolutno neophodno rešiti problem koji može imati uticaj na sigurnost i dostupnost servera, odnosno celokupne mreže.

Besplatna podrška, osnovni nivo za Cloud server

Osnovni nivo tehničke podrške uključen je u cenu zakupa Cloud servisa, i podrazumeva konsultantske usluge radnim danima od 08 - 20h:

 • putem putem email-a  support@eunet.co.rs
 • i telefona +381 11 3010 500, kao i 0700 600 500 koji Vam je na raspolaganju

Osnovni paket podrške za EUnet Cloud korisnike uključuje sledeće:

 • Instalacija i inicijalno podešavanje servera – nakon instalacije i inicijalnog podešavanja, garantujemo punu funkcionalnost servera koji je predat korisniku na korišćenje,
 • Briga o punoj funkcionalnosti servera na kojima se nalaze virtuelne mašine i kontrolni panel,
 • Analiza problema na osnovu prijave korisnika i identifikacija problema u radu servera, koja uključuje:
  • analizu da li je Cloud server potrošio zakupljeni RAM ili CPU (ne uključuje traženja uzroka iskorišćenja),
  • analizu da li je Cloud server popunio disk,
  • analizu da li su servisi koje je korisnik naveo (Apache, MySQL, mailserver) podignuti ili ne,
 • Infrastrukturu za besprekornu dostupnost servera (redundantno napajanje, hlađenje, funkcionisanje mreže... po Tier3 standardima),
 • fleksibilnu Cloud infrastrukturu koja korisniku omogućava proširenje u bilo kom trenutku,
 • Redovno postavljanje hotfixova na Cloud sistem,
 • Upgrade Cloud platforme,
 • Rešavanje problema vezanih za stabilnost Cloud platforme.

Premium podrška za Cloud server

Premium podrška uključuje intervencije naših administratora i tehničara na osnovu zahteva korisnika. Pre intervencije, obezbedićemo procenu vremena i resursa potrebnih za realizaciju, odnosno cenu usluge. Ovakve usluge se mogu plaćati po prepaid principu (unapred zakupljen paket sati na koji se odobrava popust) ili postpaid modelu, odnosno po izvršenoj usluzi.

Neki od primera Premium podrške su:

 1. Administracija operativnog sistema Cloud servera
 2. Instalacija kontrolnog panela (Cpanel, DirectAdmin, itd.)
 3. Instalacija i administriranje web servera Apache
 4. Migracija vašeg sajta na naš sistem
 5. Instalacija DNS servera
 6. Instalacija Mail Servera (Postfix)
 7. Instalacija FTP servera
 8. Instalacija MySQL baze
 9. Instalacija SSL sertifikata
 10. Instalacija i podešavanje Firewall-a
 11. Trenutno reagovanje u slučaju problema u funkcionisanju cloud aplikacija
 12. Redovnu kontrolu i eventualno unapredjivanje aplikacija
 13. Monitoring Cloud instance ili celih Cloud infrastruktura
 14. Inžinjering za dizajn aplikacija i šabona.

Ukoliko imate dodatnih pitanja, molimo Vas da nas kontaktirate putem putem E-mail forme ili telefonom na broj 0700 600 500.

Centrala: +381 11 3010 500
info@eunet.co.rs

Podrška: 0700 600 500
podrska@eunet.co.rs


Zakažite sastanak

Postavite pitanje
Kontakt
Ime i prezime
Email adresa
Telefon
Vaše pitanje
 

Otvorite tiket

Vaš servis
Ime i prezime
Korisničko ime (opciono)
Email
Telefon
Opis problema
 
Odustani