Audio Streaming

Audio Streaming - karakteristike

EUnet Audio Streaming servis omogućava emitovanje posebno pripremljenog (enkodiranog) audio live programa preko Interneta ka krajnjem korisniku.

Materijali koji su pripremljeni za striming, startuju se automatski i ne zadržavaju na računaru korisnika.

Učitavanje snimka se dešava u realnom vremenu za vreme trajanja snimka.

Konačno, kvalitet striminga najviše zavisi od kvaliteta veze sa Internetom krajnjeg korisnika koji sluša vaš program.

Dodatno i na vaš zahtev, dobijate i uslugu transkodiranja, odnosno rekonvertovanja u određen broj odlaznih strimova, kroz različit bit-rate i različite formate.

 

Tehnički preduslovi i ograničenja

Za korišćenje ovog servisa korisnik treba da ima obezbeđene uslove:

  • računar odgovarajućih hardverskih karakteristika (klase Pentium III/IV) sa ugrađenom audio karticom, instaliranim operativnim sistemom i minimalnim brojem drugih programa
  • program za kodiranje za Microsoft Windows platforme: uobičajeno rešenje je Winamp koji ima odgovarajući streaming plugin. Postoje i rešenja za Linux i MacOS. (Predložena rešenja za sve platforme korisnik samostalno određuje i instalira. Za eventualne usmene konsultacije, možete se obratiti našoj tehničkoj podršci.)
  • stalna veza sa Internetom (preporučena minimalna brzina 128 Kb/s) koja se koristi isključivo za prenos audio strima do EUnet Streaming servera.

Korisnik striminga zadržava punu odgovornost za emitovani sadržaj, a jedino ograničenje je da njegovim radom ne bude ugrožena sigurnost EUnetove mreže i korisnika.

Kako servis radi

Audio streaming servis omogućava direktan prenos audio signala preko Interneta putem Icecast2 protokola u dva koraka:

  • radio stanica šalje svoj enkodirani signal ili više signala serverima EUneta,
  • krajnji korisnici preko odgovarajućeg linka na vašem sajtu pristupaju željenom strimu i slušaju emitovanje u realnom vremenu.

Servis radi kao reflektor saobraćaja: dolazni strim se umnožava i šalje po istom portu kao odlazni strim ka slušaocima.

Takođe, icecast2 protokol omogućava korišćenje više portova, balansiranje opterećenja preko više servera koji dele slušaoce (relaying i proxying), autentifikaciju i pristup statistikama.

EUnet vam može ponuditi tri rešenja:

  1. korisnik šalje jedan ili više strimova ka EUnet Streaming serveru koji ih samo reflektuje ka slušaocima, bez dodatne obrade strima
  2. korisnik šalje jedan strim većeg kvaliteta ka Streaming serveru, a on ih rekonvertuje u određen broj odlaznih strimova različitih kvaliteta i formata
  3. kombinacija prva dva metoda (više strimova od korisnika u različitim formatima/bit-rates koje server dodatno rekompresuje u odlazne formate/bit-rates)

Ukoliko imate dodatnih pitanja, molimo vas da nas kontaktirate na telefon +381 11 30 10 500 ili putem e-mail formulara.

Centrala: +381 11 3010 500
info@eunet.co.rs

Podrška: 0700 600 500
podrska@eunet.co.rs


Zakažite sastanak

Postavite pitanje
Kontakt
Ime i prezime
Email adresa
Telefon
Vaše pitanje
 

Otvorite tiket

Vaš servis
Ime i prezime
Korisničko ime (opciono)
Email
Telefon
Opis problema
 
Odustani