Microsoft Exchange

Karakteristike Exchange servisa

Kontrola troškova

Vama se iskorišćen prostor obračunava po poštanskom sandučetu, dok je celokupni prostor koji koristi kompanija - zbir pojedinačnih naloga. Dodatni prostor na disku odobrava vam se automatski, čim nastane potreba.

Personal i Public Folderi

Možete da kreirate i razdvojite lične i javne foldere. Personal folderi sadrže podatke pojedinca, dok Public folderi mogu sadržati podatke dostupne većem broju korisnika unutar kompanije koji se mogu deliti i sadržati dokumente, informacije o kontaktima, elektronsku poštu, beleške sa sastanaka. Možete da napravite timove za saradnju i da postavite pravila, tako da samo članovi određenog tima pristupaju određenom direktorijumu.

Pristup putem aplikacije Outlook

Outlook se jednostavno integriše, uz našu podršku za podešavanje i upotrebu. Opcije za saradnju, ugrađene u Outlook, omogućuju interaktivnost više korisnika, deljenje datoteka, deljenje kalendara, zakazivanje sastanaka...

Outlook Web Access (OWA)

Pristupate poštanskom sandučetu, ličnim i zajedničkim porukama, adresaru i kontakt informacijama pomoću veb-pretrazivača.

Podrška za MAC

Microsoft Entourage za Mac na jednom mestu kombinuje jednostavne alate za efikasno upravljanje elektronskom poštom, kalendarom, adresarom i zadacima.

Bezbedno povezivanje putem VPN-a

VPN povezivanje obezbeđuje razmenu poruka uz pojačanu sigurnost koju nudi Microsoft Windows VPN RAS arhitektura. Ova vrsta povezivanja pruža poboljšanu sigurnost autentifikacije i enkripcije za korisnike Exchange servera.

VPN, takođe, rešava problem blokiranog porta 135 i pruža korisnicima, koji imaju uključen firewall, da se jednostavno povežu na naše servere.

Višestruke e-mail adrese

Moguće je kreirati neograničen broj alijasa po poštanskom sandučetu kao na primer:

  • vase_ime@vas_domen.com,
  • vase_ime@exchange.datagate.net ili
  • vase_ime@vas_novi_domen.com i sl.

Provera virusa svih dokumenata i e-mailova

Vaše poštansko sanduče je u celosti i stalno zaštićeno od virusa, jer dobijate automatsku i kontinuiranu virusnu proveru, za svu dolaznu elektronsku poštu, u realnom vremenu.

Backup podataka

Kopija sadržaja vaših poštanskih sandučića i Public foldera obavlja se redovno, na dnevnom i nedeljnom nivou i čuva se više nedeljnih rezervnih kopija (backup).

Outlook Mobile Access (OMA)

Pristupite svojoj pošti, kalendarima i ostalim podacima preko  mobilnih telefona sa WAP pristupom i PDA uređaja. Imate obezbeđenu podršku za uređaje koji imaju mogućnost korišćenja xHTML (WAP 2.x), cHTML i HTML, kao i za mobilne uređaje koji mogu bezbedno da pristupe Exchange 2007 poštanskim sandučićima.

Centrala: +381 11 3010 500
info@eunet.co.rs

Podrška: 0700 600 500
podrska@eunet.co.rs


Zakažite sastanak

Postavite pitanje
Kontakt
Ime i prezime
Email adresa
Telefon
Vaše pitanje
 

Otvorite tiket

Vaš servis
Ime i prezime
Korisničko ime (opciono)
Email
Telefon
Opis problema
 
Odustani