Press center

Promena perioda za produženje .RS i .СРБ domena


Poštovani korisnici,

obaveštavamo vas da je Konferencija suosnivača RNIDS-a (Registra Nacionalnog internet domena Srbije) je, na sednici održanoj 31. maja 2014, donela nove Opšte uslove o registraciji naziva nacionalnih internet domena, koji stupaju na snagu 1. jula 2014. godine.

Obaveštavamo sve registrante o izmeni koja se odnosi na period za produženje registracije naziva nacionalnih domena koji će od 1. jula trajati 30 dana, umesto sadašnjih 45 dana nakon isteka registracije (član 16. stav 5.). Prema novim Opštim uslovima, naziv domena prestaje da bude aktivan odmah po isteku perioda na koji je registrovan (nije dostupan korisnicima interneta). Registrant ima rok od 30 dana u kom može da izvrši produženje registracije naziva domena. Nazivi domena za koje ni u tom roku nije izvršena obnova biće izbrisani. 

Ceo tekst novih Opštih uslova možete naći u dokumentu: Opsti uslovi o registraciji naziva domena (PDF).

Za nazive domena kojima registracija ističe do 1. jula 2014. godine će važiti pravila u skladu sa trenutno važećim "Opštim uslovima o registraciji naziva nacionalnih internet domena". Ovi nazivi domena će nakon isteka registracije, biti 30 dana u statusu istekao, ali će u tom periodu biti dostupni/vidljivi korisnicima interneta. Nakon tog perioda naziv domena će biti prebačen u status deaktiviran i neće biti dostupni korisnicima interneta, a registrant će imati rok od 15 dana za njegovu obnovu i ponovno aktiviranje. Nazivi domena za koje nije obnovljena registracija, ni nakon perioda od 45 dana od isteka registracije, biće obrisani.

Pogledajte i edukativno-promotivnu kampanju nazvanu “Šta sve možeš sa svojim domenom“, u kojoj je dat odgovor na to pitanje kroz sedam poučnih primera, na zanimljivo ilustrovanom i korisnim sadržajem bogatom sajtu www.domen.rs.

Registracija .RS domena 
.СРБ домени 
Uslovi registracije domena
Korisnički Online portal

 

Srdačan pozdrav

Call center: +381 11 3010 500
info@eunet.co.rs

Support: 0700 600 500
support@eunet.co.rs


Schedule a meeting

Become our Facebook fan and get an extra discount!

facebook.com/eunethosting
Ask us a question
Select department
Name and lastname
Email
Telephone
Details
 

Create new ticket

Your service
Name and lastname
Username (optional)
Email
Telephone
Details
 
Close