Press center

Ukidanje usluge registracije i obnove .rs domena u paketu

Poštovani korisnici,
 
U skladu sa odlukom Upravnog odbora Registra nacionalnog domena Srbije, od 11. oktobra 2013. godine ukida se usluga registracije i obnove domena u paketu (po povoljnijim uslovima nego pojedinačno). Izmena cenovnika podrazumeva brisanje sledećih stavki:

  • Rеgistrаciја i prоdužеnjе rеgistrаciје "Brand pаkеt .rs +.co.rs”,
  • Rеgistrаciја i prоdužеnjе rеgistrаciје "Name pаkеt .rs +.in.rs”,
  • Rеgistrаciја i prоdužеnjе rеgistrаciје "Smart pаkеt .rs +.edu.rs”,
  • Rеgistrаciја i prоdužеnjе rеgistrаciје "Team pаkеt .rs +.org.rs.

Nakon ovog datuma, Fondacija RNIDS će izvršiti razvezivanje svih brend paketa u sistemu bez naplaćivanja naknade (domeni koji su bili u paketu nastavljaju da se obnavljaju i "žive" pojedinačno) i od tog trenutka neće biti moguća registracija ili produženje registracije brend paketa.

Ukoliko nameravate da registrujete više domena ili obnovite domene u paketu, možete značajno uštedeti ukoliko to učinite pre ukidanja usluge, odnosno 11. oktobra 2013. kroz uslugu registracije ili obnove domena u paketu. 

Registrujte odmah svoj paket domena ili nas kontaktirajte za raniju obnovu paketa ili više informacija.

Korisni linkovi:

 

05.09.2013.

Call center: +381 11 3010 500
info@eunet.co.rs

Support: 0700 600 500
support@eunet.co.rs


Schedule a meeting

Become our Facebook fan and get an extra discount!

facebook.com/eunethosting
Ask us a question
Select department
Name and lastname
Email
Telephone
Details
 

Create new ticket

Your service
Name and lastname
Username (optional)
Email
Telephone
Details
 
Close