• Hosting centrala     0700 600 500
  •   +381 11 3010 500
  • Podrška +381 11 3010 510
  • Fax +381 11 3112 551

Galerija

London

Majami

Telenor T3

Bezbednost
Kontrola fizičkog pristupa opremi korisnika sprovodi se preko odgovarajućih bezbednosno sigurnosnih sistema, pri čemu je obezbeđena višestruka mehaničko-elektronska kontrola ulaska u objekat i prostor Data Centra.
Objekat je obezbeđen sigurnosnom ogradom uz potpuno kontrolisan pristup ulazu i opremljen je 24/7 sistemom video nadzora, uz stalno prisustvo fizičkog obezbeđenja. Kontrola pristupa prostorijama u Data Centru sprovedena je u skladu sa unapred dodeljenim korisničkim pravima pristupa.
Data Centar je opremljen IG-55 gasnim sistemom za suzbijanje požara ("Argonit"), koji funkcioniše po principu dramatičnog smanjenja nivoa kiseonika u vazduhu, i to do nivoa koji onemogućava dalje širenje požara.
Sistemi napajanja električnom energijom projektovani su tako da je moguće održavanje jedne od grana napajanja bez uticaja na funkcionalnost sistema u celini.
Dizel generatori obezbeđuju kontinuirano napajanje Data Centra u trajanju od 72h, pre nego što je neophodna dopuna goriva. Generatori se automatski pokreću nakon detekcije nestanka električnog napajanja.
Sistem neprekidnog napajanja – UPS - pokriva prelazni režim od trenutka otkaza strujnog napajanja do pokretanja generatora. UPS sistem je potpuno redudantan i sastoji se iz dva nezavisna UPS podsistema koja podržavaju prelazni režim rada u trajanju od minimalno 30 min pri punom opterećenju Data Centra.
U Data Centru se koristi optički sistem prenosa na relaciji Beograd-Budimpešta gde se preko BGP (Border Gateway Protocol) protokola povezuje preko više Tier1 provajdera.
Potrošnja električne energije meri se na ulazu u svaki orman i to preko PDU (Power Distribution Unit) uređaja. Snaga i potrošnja energije za odabrani orman ili grupu ormana nadzire se i kontroliše kroz Centralni PDU sistem za upravljanje.
U cilju obezbeđenja visoke raspoloživosti sistema za napajanje sprovode se redovna testiranja sistema električnog napajanja pri punom opterećenju.
Tier3 Data Centar je klimatizovan preko spoljnih rashladnih jedinica na način koji obezbeđuje redudantnost sistema hlađenja u N+1 konfiguraciji. Radna temperatura u Data Centru je između 22 ° C i 26 ° C (24 ± 2 ° C).

Sava Center

Centrala:
+381 11 3010 500
info@eunet.co.rs
Podrška:
0700 600 500
podrska@eunet.co.rs
Zakažite sastanak:
Facebook