• Hosting centrala     0700 600 500
  •   +381 11 3010 500
  • Podrška +381 11 3010 510
  • Fax +381 11 3112 551

Microsoft Exchange

Profesionalni mailbox, kalendar i ostale važne informacije 

Microsoft Exchange  · 

Karakteristike

Kontrola troškova

Vama se iskorišćen prostor obračunava po poštanskom sandučetu, dok je celokupni prostor koji koristi kompanija - zbir pojedinačnih naloga. Dodatni prostor na disku odobrava vam se automatski, čim nastane potreba.

Personal i Public Folderi

Možete da kreirate i razdvojite lične i javne foldere. Personal folderi sadrže podatke pojedinca, dok Public folderi mogu sadržati podatke dostupne većem broju korisnika unutar kompanije koji se mogu deliti i sadržati dokumente, informacije o kontaktima, elektronsku poštu, beleške sa sastanaka. Možete da napravite timove za saradnju i da postavite pravila, tako da samo članovi određenog tima pristupaju određenom direktorijumu.

Pristup putem aplikacije Outlook

Outlook se jednostavno integriše, uz našu podršku za podešavanje i upotrebu. Opcije za saradnju, ugrađene u Outlook, omogućuju interaktivnost više korisnika, deljenje datoteka, deljenje kalendara, zakazivanje sastanaka...

Outlook Web Access (OWA)

Pristupate poštanskom sandučetu, ličnim i zajedničkim porukama, adresaru i kontakt informacijama pomoću veb-pretrazivača.

Podrška za MAC

Microsoft Entourage za Mac na jednom mestu kombinuje jednostavne alate za efikasno upravljanje elektronskom poštom, kalendarom, adresarom i zadacima.

Bezbedno povezivanje putem VPN-a

VPN povezivanje obezbeđuje razmenu poruka uz pojačanu sigurnost koju nudi Microsoft Windows VPN RAS arhitektura. Ova vrsta povezivanja pruža poboljšanu sigurnost autentifikacije i enkripcije za korisnike Exchange servera.

VPN, takođe, rešava problem blokiranog porta 135 i pruža korisnicima, koji imaju uključen firewall, da se jednostavno povežu na naše servere.

Višestruke e-mail adrese

Moguće je kreirati neograničen broj alijasa po poštanskom sandučetu kao na primer:

  • vase_ime@vas_domen.com,
  • vase_ime@exchange.datagate.net ili
  • vase_ime@vas_novi_domen.com i sl.

Provera virusa svih dokumenata i e-mailova

Vaše poštansko sanduče je u celosti i stalno zaštićeno od virusa, jer dobijate automatsku i kontinuiranu virusnu proveru, za svu dolaznu elektronsku poštu, u realnom vremenu.

Backup podataka

Kopija sadržaja vaših poštanskih sandučića i Public foldera obavlja se redovno, na dnevnom i nedeljnom nivou i čuva se više nedeljnih rezervnih kopija (backup).

Outlook Mobile Access (OMA)

Pristupite svojoj pošti, kalendarima i ostalim podacima preko  mobilnih telefona sa WAP pristupom i PDA uređaja. Imate obezbeđenu podršku za uređaje koji imaju mogućnost korišćenja xHTML (WAP 2.x), cHTML i HTML, kao i za mobilne uređaje koji mogu bezbedno da pristupe Exchange 2007 poštanskim sandučićima.

Centrala:
+381 11 3010 500
info@eunet.co.rs
Podrška:
0700 600 500
podrska@eunet.co.rs
Zakažite sastanak:
Facebook

Vaš biznis ide u korak sa rastućim zahtevima

Najbolje performanse namenskih servera u klasi sa čak duplo više memorije, HDD kapaciteta i internet linkova, garantuju da Vaše poslovanje prati promene u skladu sa vremenom i resursima.

Garantovana dostupnost vaših aplikacija

Cloud infrastruktura je tako kreirana da se svi vaši podaci automatski kopiraju na drugi fizički server u sistemu, tako da ukoliko nekim slučajem dođe do pada jednog servera, vaši podaci postaju dostupni na drugom serveru.

Eunet profesionalni Data Centri

Za potrebe iznajmljivanja Cloud hosting usluge svojim korisnicima, kompanija EUnet koristi Tier-3 i Tier-4 Data Centre na tri lokacije u svetu: u Beogradu, Londonu i Majamiju.